Terminy posiedzeń oraz materiały na sesję


ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Na podstawie § 20 Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję,
iż w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 1300  odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

  Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 24 maja 2018 r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych, sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Gliwickiego (druk nr 296).
 8. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącego obowiązku obniżenia wynagrodzenia pracownikom samorządowym (druk nr 297).
 9. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej          w Knurowie (druk nr 298).
 10. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Gliwickiego pod nazwą „Pierwsza Pomoc” (druk nr 299).
 11. Uchwala Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków (druk nr 300).
 12. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2018        – 2021 (druk nr 301).
 13. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok (druk nr 302).
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za rok 2017, sprawozdania finansowego Powiatu Gliwickiego za 2017 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Gliwickiego.
 15. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 16. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Powiatu Gliwickiego za 2017 rok (druk nr 303).
 17. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego   w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Gliwickiego za 2017 rok oraz wniosku do Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.
 18. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego.
 19. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego za 2017 rok (druk nr 304).
 20. Informacje i komunikaty.
 21. Zamknięcie sesji.

 

  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek                           

Pliki do pobrania

20‑04‑2018 10:20:19
Dokumenty:
Plik pdf druk nr 296.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
648KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 297.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
927KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 298.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 299.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 300.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
950KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 301.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 302.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 303.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
378KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 304.pdf
20‑06‑2018 09:17:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
608KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Czupryna , w dniu:  20‑04‑2018 10:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Waltar-Sterkowicz , w dniu:  02‑11‑2015 10:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2018 09:15:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie