Terminy posiedzeń oraz materiały na sesję


 

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY POWIATU GLIWICKIEGO

 

Na podstawie § 13 ust. 2. Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1300  odbędzie się III sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 listopada 2018 r.
 5. Informacja Starosty dotycząca pracy Zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju (druk nr 23).
 7. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny (druk nr 24).
 8. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (druk nr 25).
 9. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Gliwickiego na 2019 rok (druk nr 26).
 10. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego na 2019 rok (druk nr 27).
 11. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (druk nr 28).
 12. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach (druk nr 29).
 13. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr 30).
 14. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwalenia „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 (druk nr 31).
 15. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok (zamiast druku nr 32).
 16. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wydatków w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zamiast druku nr 33).
 17. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022.
 18. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2019 rok:

      18.1. Przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej.

.    18.2. Przedstawienie przez przewodniczących komisji opinii i wniosków komisji oraz stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie                     wniosków komisji.

      18.3. Przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów.

      18.4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

     18.5. Uwagi lub stanowiska klubów radnych.

     18.6. Przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii komisji i wniosków.

    18.7. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

19. Sprawy różne i wolne wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

Przewodeniczący Rady Powiatu Gliwickiego

Andrzej Kurek

 

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Powiatu Gliwickiego

 1. W celu realizacji ustawowego obowiązku, obrady Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a po zakończeniu obrad utrwalony zapis jest zamieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Gliwickiego można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach w zakładce: Władze Powiatu/Rada Powiatu/Portal mieszkańca.

Pliki do pobrania

22‑08‑2018 12:30:19
Dokumenty:
Plik pdf DRUK NR 23.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
342KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 24.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
366KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 25.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
344KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 26_550297.pdf
17‑12‑2018 08:07:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
483KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 27.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
364KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 28.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 29.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
545KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 30.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf DRUK NR 31.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
638KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc DRUK NR 31 załącznik.doc
12‑12‑2018 09:24:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
11,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAMIAST DRUKU NR 32.pdf
17‑12‑2018 13:37:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ZAMIAST DRUKU NR 33.pdf
17‑12‑2018 13:37:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt wpf na lata 2019 do 2022.pdf
12‑12‑2018 09:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Czupryna , w dniu:  23‑11‑2018 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Waltar-Sterkowicz , w dniu:  02‑11‑2015 10:38:52
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 13:39:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie