Nieodpłatna pomoc prawna


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, działające w Powiecie Gliwickim od 1 stycznia 2018 roku.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

 

Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługuje:

 • osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 • osobie, która nie ukończyła 26 lat.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • osobie, która ukończyła 65 lat.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
  • udokumentowanie uprawnienia przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych.
 • kobiecie w ciąży.
  • udokumentowanie uprawnienia przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Kto udziela pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Plik pdf Harmonogram działania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2017.
23‑03‑2017 13:01:17

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działające na terenie Powiatu Gliwickiego będą nieczynne.

Jednakże w przypadku, gdy w tygodniu, w którym działa punkt wypadnie dzień ustawowo wolny od pracy godziny pracy punktu zrealizowane zostaną dodatkowo zgodnie z harmonogramem zamieszczonymi powyżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
602KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
727KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
134KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

23‑03‑2017 13:09:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anetta Krzemińska , w dniu:  23‑10‑2015 11:38:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl tel.:032 332 66 57
, w dniu:  23‑10‑2015 11:38:43
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2018 08:35:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie