Terminy posiedzeń oraz materiały na sesję


ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Na podstawie § 20 Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję, iż w dniu 18 października 2018 r. o godz. 1500  odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

  Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 27 września 2018 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych.

6. Informacja na temat przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok oraz oświadczeń majątkowych radnych złożonych na dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018.

7. Informacja na temat przeprowadzonej przez Starostę Gliwickiego analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

8. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych, sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

10.Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach do następujących funkcji: Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gliwickiego, Starosty Gliwickiego, Wicestarosty Gliwickiego oraz Członka Zarządu Powiatu Gliwickiego (druk nr 317).

11.Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród (druk nr 318).

12. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Gliwickiego oraz Zarządu Powiatu Gliwickiego    za okres kadencji 2014-2018.

13. Informacje i komunikaty

14. Zamknięcie sesji.

  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek                           

Pliki do pobrania

22‑08‑2018 12:30:19
Dokumenty:
Plik pdf druk nr 317.pdf
12‑10‑2018 10:46:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 318.pdf
12‑10‑2018 10:46:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
704KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Czupryna , w dniu:  22‑08‑2018 13:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Waltar-Sterkowicz , w dniu:  22‑08‑2018 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2018 10:47:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive