Terminy posiedzeń oraz materiały na sesję


ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Na podstawie § 20 Statutu Powiatu Gliwickiego uprzejmie informuję,
iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 1500  odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Gliwickiego w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17.

  

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 22 marca 2018 r.
 5. Interpelacje, zapytania radnych, wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych oraz sprawozdanie z prac Zarządu pomiędzy sesjami.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach z działalności PCPR-u za rok 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Gliwickiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
 10. Analiza stanu bezpieczeństwa ludności i funkcjonowania służb na terenie powiatu gliwickiego na podstawie złożonych rocznych sprawozdań: Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Miejskiej Policji, Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 11. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (druk nr 285).
 12. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Gliwickiego w 2018 r. (druk nr 286).
 13. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia do realizacji 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gliwickim na lata 2018-2020 (druk nr 287).
 14. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przyjęcia do realizacji program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania boreliozie na rzecz mieszkańców powiatu gliwickiego na lata 2018-2019 (druk nr 288).
 15. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/284/2018 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 289).
 16. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 290).
 17. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 (druk nr 291).
 18. Uchwała Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2018 rok (druk nr 292).
 19. Informacje i komunikaty.
 20. Zamknięcie sesji.

  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek                           

Pliki do pobrania

20‑04‑2018 10:20:19
Dokumenty:
Plik pdf druk nr 285.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 286.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
936KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 287.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
16,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 288.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 290.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 292.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
6,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf druk nr 291.pdf
20‑04‑2018 10:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Izabela Czupryna , w dniu:  20‑04‑2018 10:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Waltar-Sterkowicz , w dniu:  20‑04‑2018 10:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2018 10:24:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive