Informacje ogólne


 

Informacja dla klientów !

Informujemy Szanownych Klientów, że od 14 lutego 2022r. przywrócona zostanie możliwość składania dokumentów bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

W dalszym ciągu obowiązuje wcześniejsze zapisanie się na wizytę w naszym Urzędzie.
W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt drogą MAILOWĄ (zalecana), poprzez ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT (Wydział Komunikacji i Transportu – link: http://83.230.38.68:1234/webakis3) lub TELEFONICZNIE.

Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą liczbę załatwianych spraw, nieumówienie się
na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia.

Zwracamy się z ponową prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Starostwie tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nieprzychodzenie
z dziećmi.

Nadal rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej:

https://starostwo.gliwice.pl/starostwo-powiatowe-w-gliwicach/skorzystaj-z-epuap-u

 

TELEFONICZNY kontakt ze Starostwem, PINB-em i PCPR-em możliwy jest w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa                   7.30 – 15.30

czwartek                                                 7.30 – 17.30

piątek                                                      7.30 – 13.30

 

Zachęcamy do dokonywania płatności za pomocą internetowych rachunków bankowych na numery kont podanych na stronie internetowej urzędu. W Starostwie nie funkcjonuje KASA, pozostaje więc możliwość dokonania płatności (gotówką lub kartą) we wpłatomacie znajdującym się w sali obsługowej Wydziału Komunikacji i Transportu.

Wprowadzono również możliwość dokonywania opłat komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów i praw jazdy kartą płatniczą w czasie procedury załatwiania sprawy, bezpośrednio przy stanowiskach obsługowych.

Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).   

UWAGA !

W razie nagłych i ważnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Dane   teleadresowe :

Wydział Komunikacji i Transportu:                        wkt@starostwo.gliwice.pl

- elektroniczna rezerwacja wizyt:                           83.230.38.68:1234/webakis3

  (do rejestracji pojazdów)                                     

- Referat Rejestracji Pojazdów –                               tel. 32 331 55 99 lub 32 332 66 04

- Referat Praw Jazdy –                                              tel. 32 332 66 03

- Referat Transportu –                                               tel. 32 338 37 13 

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76                                                        wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej

tel. 32 332 66 02                                                        wgi@starostwo.gliwice.pl

- Zamawianie dokumentów –                                   tel. 32 332 66 28

- Narady koordynacyjne –                                        tel. 32 338 37 95.

Zalecamy zamawianie dokumentów z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez Portal Interesanta w WEBEWID - Powiatowym Systemie Informacji Przestrzennej. Link do strony systemu: https://gliwicki.webewid.pl/. Opłaty za zamówione dokumenty należy wpłacać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty podając w tytule przelewu nr tego dokumentu.

Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, iż zgłoszenia prac oraz składanie operatów odbywa się wyłącznie
w wersji elektronicznej
. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26                           rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93                                                        brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23                                                        wf@starostwo.gliwice.pl

Biuro Rozwoju i Informacji

tel. 32 332 66 53                                              promocja@starostwo.gliwice.pl

- Rzecznik Prasowy

tel.: 32 332 66 65                                             biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

- Referat Informatyki                   
tel. 32 338 37 07                                                        it@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18                                                        wes@starostwo.gliwice.pl
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70                                                        pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65                                                        wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia
tel. 32 338 37 22                                                        wkz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16                               wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11                                                        wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67                                                        bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
tel. 32 332 66 10                                                        wif@starostwo.gliwice.pl
- Referat Inwestycji i Funduszy
tel. 32 230 68 64                                                        fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51                                                        przetargi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07                               wzk@starostwo.gliwice.pl
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39                          pczk@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86                                                        iod@starostwo.gliwice.pl

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37                                                        pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16                                              pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

W trosce o Mieszkańców uruchomiona została zdalna pomoc psychologiczna w PCPR. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:

- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77             - telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00.

_______________________________________________________________________________________________________

 

STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH
UL. ZYGMUNTA STAREGO 17
44-100 GLIWICE
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

Telefon: 32 332 66 00
Fax: 32 231 08 22

E-mail:sekretariat@starostwo.gliwice.pl
WWW: http://www.powiatgliwicki.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza: /pzgliwice/skrytka

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17:30
piątek: 7:30 - 13:30

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30 - 15:00
czwartek: 7:30 - 17:00
piątek: 7:30 - 13:00

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 17:00
piątek: 8:00 - 13.00

Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 14.00)
czwartek: 8:00 - 17:00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 16.00)
piątek: 8:00 - 13.00
(wnioski o rejestrację pojazdów są przyjmowane do godz. 12.00)
Elektroniczny system rezerwacji terminu w Wydziale Komunikacji i Transportu - kliknij tu

Wydział Architektury i Budownictwa przyjmuje klientów:
poniedziałek, wtorek, środa: 9:00 - 13:00
czwartek: 13:00 - 17:00
piątek: 9:00 - 13:00
Poza godzinami przyjęć możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie z inspektorem prowadzącym sprawę.

Pozostałe wydziały przyjmują w godzinach pracy urzędu.


REGON: 276 254 985
NIP: 631 26 06 158
Numery kont bankowych:

Rachunek bieżący budżetu: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062
Rachunek depozytowy: 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075
Opłaty z tytułu ustawy o opłacie skarbowej

Badanie Satysfakcji Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest konieczne, aby funkcjonować mogła ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie MSWiA z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj.

Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) - www.bip.gov.plIntencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Daria Frejno , w dniu:  24‑10‑2011 08:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  24‑10‑2011 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2022 16:08:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie