Obsługa osoby niepełnosprawnej


Piktogram
Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście główne do urzędu:

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzysta z wejścia głównego, powinien skierować się do Biura Obsługi Klienta.

 • Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Starostwa oraz kieruje się wraz z Klientem do punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego znajdującego się na I piętrze, korzystając z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta w ww. punkcie prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Starostwa.
 • Po zakończeniu obsługi Klienta pracownik Starostwa powiadamia Biuro Obsługi Klienta.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych i opuszczeniu urzędu.

 

2. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzystający z wejścia głównego nie skieruje się do Biura Obsługi Klienta, a bezpośrednio do platformy osobowej, powinien wezwać pracownika Biura Obsługi Klienta poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się przy wejściu na platformę. Sygnał dzwonka odbierany jest w Biurze Obsługi Klienta i przywołuje pracownika, który realizuje czynności opisane w punkcie 1.

3. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłasza ją potrzebę w zakresie korzystania z platformy osobowej.

Wejście od strony parkingu wewnętrznego Starostwa:

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzysta z wejścia od strony parkingu wewnętrznego, powinien wezwać pracownika Biura Obsługi Klienta poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się przy wejściu na platformę osobową. Po odebraniu sygnału pracownik Biura Obsługi Klienta umożliwia Klientowi niepełnosprawnemu skorzystanie z platformy osobowej w celu dotarcia do Biura Obsługi Klienta lub punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego.

 • Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Starostwa oraz kieruje się wraz z Klientem do punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego znajdującego się na I piętrze, korzystając z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych,
 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta w ww. punkcie prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Starostwa.
 • Po zakończeniu obsługi Klienta pracownik Starostwa powiadamia Biuro Obsługi Klienta.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych i opuszczeniu urzędu.

2. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie korzystania z platformy osobowej.

OPIS USŁUGI:
Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. 

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę połączenie z tłumaczem języka migowego
Kliknięcie  linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z pracownikiem. 
Usługa  dostępna jest w: 

 1. Starostwie Powiatowym w Gliwicach, przy ulicy Zygmunta Starego 17 - Biuro Obsługi Klienta na parterze
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wydruk zgodny ze wzorem
30‑03‑2021 12:32:03
wydruk zgodny z wzorem formularzem raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego umieszczonym na stronie BIP MFiPR. Wydruk ten nie spełnia wymogów standardu dostępności cyfrowej dokumentów WCAG 2.1
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - wydruk w formie dostępnej
30‑03‑2021 12:35:41
wydruk formularza raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie, która umożliwia jego odczyt przez czytniki ekranu stosowane przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wydruk prezentuje treść raportu w układzie liniowym, bez tabel które są trudne do odczytania przez czytniki ekranu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Romana Gozdek , w dniu:  13‑04‑2012 12:18:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Bociański
email: w.bocianski@starostwo.gliwice.pl tel.:32 332 66 21
, w dniu:  13‑04‑2012 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2021 15:07:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie