Podtopienia i powodzie


Pamiętaj !

Sprawdź czy mieszkasz w strefie zagrożenia powodziowego - informacji na temat zasięgu stref zalewowych udziela Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Jeśli mieszkasz na terenie, który może zostać zalany:
1. Wykonaj odpowiednią izolację fundamentów, ścian i podłóg piwnic, suteren oraz garaży.
2. Nie umieszczaj na stałe na poziomie piwnic i suteren urządzeń wrażliwych na działanie wody.
3. Naucz domowników wyłączania głównego zasilania elektrycznego oraz odcięcia dopływu gazu i wody.
4. Aby zapobiec wypływowi ścieków z kanalizacji podczas cofania się wody w rurach kanalizacyjnych zamontuj zawory.
5. Zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności oraz wody pozwalającej na przetrwanie okresu, który może być potrzebny służbom ratowniczym na dotarcie do ciebie.
6. Zgromadź materiały i podstawowe narzędzia budowlane przydatne do zabezpieczenia budynku przed powodzią.

Jeśli niebezpieczeństwo powodzi staje się realne:
1. Słuchaj informacji podawanych przez lokalne stacje radiowe i TV, dowiesz się o zagrożeniu i sposobach postępowania - postępuj zgodnie z treścią komunikatów.
2. Przygotuj w części budynku nienarażonej na zalanie, zapasy umożliwiające przetrwanie wszystkim domownikom przez kilka dni.
3. Przenieś cenne przedmioty i wyposażenie na wyższe kondygnacje, by zabezpieczyć je przed zniszczeniem.
4. Urządzenia elektryczne, zawory gazowe zabezpiecz przed zanieczyszczeniem folią plastikową lub innym materiałem.
5. W miarę możliwości zabezpiecz workami z piaskiem (worki wypełnij piaskiem do 2/3 ich pojemności) i folią pomieszczenia parterowe i piwnice przed zalaniem, przedmioty znajdujące się na terenie posesji zabezpiecz, aby nie porwała ich woda.
6. Na wyższych kondygnacjach przygotuj warunki do życia, przygotuj się do ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze przedmioty - zabezpiecz je przed zamoczeniem.
7. Zadbaj o zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i mogły się same uratować.
8. Usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce.
9. Usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.
10. Jeśli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych - to pomagaj!

Pamiętaj, aby pomóc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w twojej społeczności - dowiedz się kim są i gdzie mieszkają, kogo z najbliższych należy powiadomić w razie konieczności.
Każdy starszy człowiek powinien posiadać laminowaną kartą z wypisanymi informacjami na temat stanu zdrowia, przyjmowanych leków itp. Zachęć seniorów do noszenia jej przy sobie.

Zasady postępowania podczas powodzi:
1. Włączyć radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
2. Bezwzględnie postępować zgodnie z treścią podawanych komunikatów.
3. W przypadku bezpośredniego zagrożenia natychmiast przemieszczać się na wyżej położone tereny (miejsca).
4. Po ogłoszeniu ewakuacji należy być do niej odpowiednio przygotowanym.
5. Zabezpieczyć swoje mieszkanie, dom, tj. przenieść wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu.
6. Odłączyć urządzenia elektryczne.
7. Wyłączyć sieć gazową i wodociągową.
8. Nie używać w gospodarstwie domowym wód gruntowych, gdyż mogą być zatrute (skażone).
9. Nie przemieszczać się po obszarach zalanych, a jeżeli jest taka konieczność, użyć tyczki do badania gruntu przed sobą, a do przejścia wybierać miejsca bez silnego nurtu.
10. Nie próbować przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
11. Należy pamiętać, że zachowanie trzeźwości umysłu bez wywoływania paniki to połowa sukcesu.

Po powodzi należy:
1. Nie używać wód powodziowych do picia!
2. Jak najdłużej pozostać poza zasięgiem wód powodziowych.
3. Po powrocie do domu, dokonać szczegółowych oględzin, upewnić się że budynek nie grozi zawaleniem, sprawdzić stan przewodów elektrycznych i gazowych.
4. Być ostrożnym podczas wejścia na tereny dotknięte powodzią.
5. Miej włączony odbiornik radiowy w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy.
6. Zachować zasady higieny - często myć ręce mydłem w czystej wodzie.
7. Wyrzucić żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
8. Poinformować odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na zalanym terenie.
9. Zdezynfekować mieszkanie i wszystkie sprzęty, przydatne do dalszego użytkowania.

Informacja wytworzona przez:
Stanisław Korczyk , w dniu:  11‑03‑2015 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sonia Guzik
email: s.guzik@starostwo.gliwice.pl tel.:32 332 66 65 fax: 32 231 08 22
, w dniu:  11‑03‑2015 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2015 06:37:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie