Pożary


OGIEŃ

- rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie, po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia.
W ciągu 5 minut dom może stanąć w płomieniach, wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie.
Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie płuc.
Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

Ogólne zasady postępowania podczas pożaru:

Z chwilą zauważenia oznak pożaru (dym, swąd, płomienie, trzask spalanych materiałów), należy natychmiast:
1. Zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków domowników i osoby będące w strefie zagrożenia.
2. Wezwać straż pożarną tel. 998 lub 112.
3. Nie gasić urządzeń elektrycznych wodą - wyłączyć zasilanie elektryczne (bezpieczniki) i gazu na zaworze głównym lub usunąć butlę z gazem.
4. Przystąpić do gaszenia pożaru wszelkimi dostępnymi środkami, jak piasek, woda a nawet koce.
5. Jeżeli się pali ubranie na Tobie zatrzymaj się, połóż się na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje zwiększenia płomienia.
6. Nie próbować gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
7. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni - ugasić sodą oczyszczoną lub solą kuchenną, lub przykryć pokrywką jeśli ogień powstał w garnku.
8. Wyprowadzić wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy.
9. Gdy pożar i swąd obudzi Cię ze snu zbadaj czy drzwi są ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich, lecz użyj innych dróg, by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli jest to możliwe)
10. Przy zadymieniu dróg ewakuacyjnych poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń, zakryć usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną.
11. Jeśli nie możesz wyjść z pomieszczenia uszczelnij drzwi (np. mokrym ręcznikiem), kanały wentylacyjne by nie przedostał się dym, otwórz okno trzymając białe prześcieradło wzywając w ten sposób strażaków (ratowników).
12. Po opuszczeniu budynku użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) skierować się na wyznaczone "miejsce zbiórki ewakuowanych" w celu sprawdzenia stanu osobowego,
13. Pomóż zwierzętom - zwierzęta są bardzo uczulone na dym, powinny być, w miarę możliwości, wyprowadzane przez osoby, które się nimi opiekują. Do zwierząt trzeba podchodzić spokojnie, a jeśli zachodzi potrzeba zarzucić im worki na głowę.

Zasady postępowania po pożarze:

- nie wchodzić do zanieczyszczonego przez ogień budynku zanim służby ratownicze nie stwierdzą, że jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym, itp.;
- gdy potrzebujesz mieszkania, żywności, straciłeś w pożarze przedmioty osobiste, zwróć się do gminy, lub skontaktuj się z organizacjami wspomagającymi poszkodowanych;
- wezwij agenta ubezpieczeniowego, jeśli jesteś ubezpieczony przed wyrzuceniem zniszczonych dokumentów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela;
- jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny: zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd, szkołę, urząd pocztowy o miejscu twojego tymczasowego zakwaterowania. Powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę;
- wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa, które narażone były na wysoką temperaturę i dym.

Informacja wytworzona przez:
Stanisław Korczyk , w dniu:  11‑03‑2015 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sonia Guzik
email: s.guzik@starostwo.gliwice.pl tel.:32 332 66 65 fax: 32 231 08 22
, w dniu:  11‑03‑2015 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2015 06:45:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie