I. Telefony alarmowe oraz zasady ich wykorzystania


Europejski Numer Alarmowy 112

Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.
Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999.
1. Kiedy dzwonić na 112?
Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.:
1. pożary,
2. wypadki drogowe,
3. przypadki użycia przemocy,
4. poważne uszkodzenie ciała,
5. kradzieże,
6. włamania,
7. inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

2. Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112?
- Jeżeli to możliwe - połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy.
- Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać się do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów).
- Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem - na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia.
- Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie.
- Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania.

- Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora.

- Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora.
- Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112.
- Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym.

Pamiętaj!!!
Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
i informacyjnych

Jednolity Europejski Numer Alarmowy

112

Pogotowie Ratunkowe

999

Straż Pożarna

998

Policja

997

Straż Miejska

986

(tam, gdzie jest powołana)

Centrum Antyterrorystyczne ABW

996

Zgłaszanie zdarzeń związanych

z zagrożeniem terrorystycznym.

Pogotowie energetyczne

991

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

994

Służba Dyżurna

Centrum Ratownictwa Gliwice

32 231 98 76

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewody Śląskiego

32 256 56 01

32 255 21 95

32 207 71 01

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych

723 986 112

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

32 332 66 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

32 338 05 00

666 227 205

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

32 231 23 50

32 231 50 95

Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt:

607 855 277

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.

32 331 92 02

32 331 92 80

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.

32 233 24 24

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach

32 235 65 27

32 331 99 20

Szpital Psychiatryczny w Toszku

32 233 41 12

Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych

turystów - TOURIST EMERGENCY LINE

0 800 200 300

+ 48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów

118-913


Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

1. Co się stało?
2. Czy są poszkodowani - jeśli tak powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
3. Miejsce zdarzenia (adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca).
4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego jest podawana informacja o zdarzeniu.

Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę jako pierwszy!
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Korczyk , w dniu:  11‑03‑2015 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  11‑03‑2015 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2015 06:36:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie