Raport o stanie Powiatu Gliwickiego


Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.


Debata nad Raportem o stanie Powiatu Gliwickiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Gliwickiego w dniu 27 czerwca 2019 r.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.


W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gliwickiego mogą zabrać głos mieszkańcy Powiatu Gliwickiego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gliwickiego składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego pisemne zgłoszenie wraz z listą poparcia, zawierającą podpisy co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zwołania sesji. 
O kolejności zabrania głosu decyduje termin wpływu zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego. Limit czasowy na wystąpienie mieszkańca wynosi 5 minut. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.


Przykładowy wzór listy poparcia do zgłoszenia o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gliwickiego.


Zgłoszenie wraz z listą poparcia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Gliwickiego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. przeprowadzenia debaty nad raportem o stanie powiatu jest Starosta Gliwicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem znajduje się pod adresem (https://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/bipkod/21316648)”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
68,9MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patryk Czech
email: p.czech@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  31‑05‑2019 10:55:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Szyszko
email: bip@starostwo.gliwice.pl
, w dniu:  31‑05‑2019 10:55:18
Data ostatniej aktualizacji:
31‑05‑2019 12:05:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie